Pasidalinkite su savo draugu pastoriumi

BUILD 2021

Tarptautinė virtuali lyderių konferencija

Ar šiandien mums rūpi Bažnyčios būklė? Ar mūsų širdyje yra Dievo žmonės, ar mums rūpi, kad jie dvasiškai augtų? Ar norime remtis žinia, kurią skelbė pirmieji apaštalai?

Ši konferencija skirta pastoriams ir lyderiams įgalinti, padėti jiems geriau tarnauti Jėzui, remiantis Dievo žodžio tiesa ir  Šventajai Dvasiai padedant. Kviečiame jūsų žmoną dalyvauti konferencijoje drauge su jumis. Paskutinėmis dienomis Dievo Dvasia ieško žmonių, paties Dievo pasirinktų įvairiose pasaulio vietose, kurie bendradarbiautų su Juo didžiuliame darbe – statant Jėzaus Kristaus Bažnyčią.

Pranešėjas

pastorius Miki Hardy

Miki Hardy su Jėzumi susitiko ir gimė iš naujo 1977 m.. Labai greitai jis pradėjo jausti Dievo kvietimą tarnauti. Persikėlęs į Pietų Afriką, jis mokėsi Biblijos mokykloje, kur per įvairius Dievo vyrus, kurių asmeniškai nepažinojo, gavo daug pranašysčių, patvirtinančių Viešpaties kvietimą jam, kurį jautė nuo pat atsivertimo.

Po kurio laiko jis išgyveno labai sunkų laikotarpį tiek tarnystėje, tiek asmeniniame gyvenime. Šiuo laikotarpiu Viešpats giliai darbavosi jo širdyje ir atskleidė Jėzaus Kristaus kryžiaus žinią.

Ši žinia neapleido jo širdies ir 2001 m. paskatino suburti CTMI (Church Team Ministries International / Tarptautinę grupės bažnyčių tarnystę) – krikščionišką organizaciją, kurios tikslas – įgalinti ir stiprinti vadovus bei bažnyčias Afrikoje ir už jos ribų per apaštalų skelbtą žinią apie kryžių. Siekdama įgyvendinti šią viziją, CTMI organizuoja įvairias konferencijas ir renginius, transliuoja savo pranešimus per televiziją, radiją, internetą ir kitas žiniasklaidos platformas Afrikoje ir visame pasaulyje.

CTMI yra neformalus krikščionių tinklas, į kurį 2001 m. susibūrė įvairių šalių bažnyčių vadovų komanda, kurią vienija kryžiaus žinia ir Dievo darbas jų gyvenime. CTMI vizija – kad bažnyčios ir jų vadovai Afrikoje ir už jos ribų būtų įgalinti ir sustiprinti per apaštalų skelbtą žinią apie kryžių. www.ctmi.org